TILLFÄLLE
   svart markis med motor
140 x 60cm
3500:-/st
(op. 5550:-)

 

GARANTIER och VILLKOR

GARANTI - VÄV SANDATEX

DB1

 GARANTIVILLKOR MARKISVÄV

 

GARANTI - SOMFY MOTORER OCH STYRNING

HOMEMOTIONBUTTON

GARANTIVILLKOR MOTORER OCH STYRNING

 

 

GARANTI/REKLAMATIONER - MARKISER

Garanti/ Reklamtioner

  • Garantitiden är 3 år räknat från leveransdagen.
  • Kunden svarar själv för övriga kostnader, t.ex resor, arbete, uppehälle etc.
  • R-Markis är inte skyldig att betala skadestånd eller andra ersättningar utöver ovan nämnda.
  • Garantin gäller inte om produkten installerats på annat sätt än våra instruktioner. Garantin gäller ej heller för skador som orsakats av väderfenomen, (åska, storm, hagel, regn, vind etc).
  • Garantin gäller inte för fel som beror på normalt slitage eller bristfälligt underhåll.
  • Garantianspråk ska alltid ske skriftligen. Produkter eller del av produkten som skall reklameras skall returneras till oss inom 30 dagar. Kopia på reklamationen skall bifogas tillsammans med de returnerade varorna.
  • Eventuell beställning av utbytesprodukt behandlas alltid som en normalorder och krediteras i efterhand efter godkänd garantibedömning.
  • Garanti ärenden har alltid förtur i produktionen.